Biblioterapia 2022

Biblioterapia pomaga w procesie rozwoju, uczy tolerancji i szacunku dla odmienności, a także pomaga odbudować wiarę w siebie.


 


Są to zajęcia pobudzające naszą wyobraźnię, rozwijające kreatywność. Jak widać - lubimy ten rodzaj zajęć. <txt>


Biblioterapia – dział arteterapii wykorzystującej użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii, a także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie. <txt>

Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Bada również możliwości profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych. <txt>


Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

>>>powrót do aktualności 2022<<<