Listopad - 2017 - „Dorosłość - poznać, zrozumieć, zaakceptować„

W ramach innowacji społecznej pt. „Dorosłość bez barier” („Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie opracowało nowy model pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną- uczestników warsztatów terapii zajęciowej z obszaru edukacji psychoseksualnej pt. „Dorosłość- poznać, zrozumieć, zaakceptować„


„Dorosłość- poznać, zrozumieć, zaakceptować„ składa się z :

  • broszury edukacyjnej skierowanej do rodziców/ opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistów pracujących w WTZ oraz samych osób z niepełnosprawnością intelektualną przedstawiająca w przystępny sposób najważniejsze treści i zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym oraz dorastaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Zeszytu pracy edukatora psychoseksualnego wraz scenariuszami zajęć z wykorzystaniem symulatora RealCare Baby skierowanego do specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w WTZ. Scenariusze wraz z załącznikami przybliżają zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacyjną psychoseksualną (m.in. dojrzewanie, budowa ciała kobiety, mężczyzny, zły i dobry dotyk, wykorzystywanie seksualne)
  • Ideogramów - inaczej pismo symboliczne, graficzne, pismo obrazkowe bazujące na konkretach - stanowiące uzupełnienie materiałów do opracowanych scenariuszy dostosowanych do możliwości percepcyjnych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna o obniżonej percepcji wzrokowej, obniżonej koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz trudnościami w koncentracji (m.in. osoby niepotrafiące czytać, pisać, posiadające wadę wzroku, niedowłady kończyn).
  • Filmu edukacyjno – instruktarzowego z wykorzystaniem symulatora RealCre Baby stanowiącego uzupełnienie opracowanych scenariuszy.

Aktualnie materiały opracowane „Dorosłość- poznać, zrozumieć, zaakceptować„ zostały przetestowane przez uczestników ich rodziców/ opiekunów specjalistów z placówek: WTZ nr 1 oraz nr 2 w Koszalinie oraz WTZ PSONI w Słupsku.


Podczas testowania opracowanych produktów potwierdziły się nasze założenia, iż takie materiały edukacyjne są potrzebne i stanowią uzupełnienie prowadzonej w placówce rehabilitacji społecznej.>>>powrót do galerii<<<