Warsztaty integracyjne ze szkołami i przedszkolami

Współpraca z przedszkolami i szkołami pozwoliła nawiązać nić porozumienia pomiędzy dziećmi i uczniami, a osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Celem tych spotkań jest przełamywanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prezentację potencjału, możliwości i osiągnięć artystycznych tego środowiska. Celem jest również  kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier i lęku przed kontaktami z tymi osobami.

Podczas wspólnych zajęć podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie mają szansę nawiązać nowe kontakty, pokazać swoją codzienną pracę, jak również zaprezentować swoje umiejętności i możliwości. Jest to płaszczyzna do wspólnego spotkania się dwóch środowisk osób zdrowych i niepełnosprawnych, która ułatwi i przyśpieszy proces zmiany postaw społecznych w wyniku bezpośredniego kontaktu osobistego środowiska ludzi pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi. Wspólne zajęcia są interesujące i kreatywne dla obu stron.