Open menu

OREW projekty

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych projektów w OREW-ie można znaleźć poniżej:

Projekt realizowany

  alt  
  „Przez rehabilitację do samodzielności…”  

Projekty zrealizowane

alt alt alt
Prowadzenie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych"
Prowadzenie wczesnej diagnozy
oraz kompleksowych oddziaływań
edukacyjno-rehabilitacyjno-terapeutycznych
osób niepełnosprawnych
"Bliżej siebie"
     
alt alt alt
„Odkryjmy to, co nieznane..."
Prowadzenie OREW-u
"Przeciwdziałanie wykluczaniu
społecznemu osób
niepełnosprawnych intelektualnie"