Open menu

Bal charytatywny na rzecz Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

...

W dniu 24.09.2011 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w

...

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie z siedzibą przy

...