Open menu

alt W dniu 19 maja 2017 roku podczas obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Festiwal

...

Informacja o zakupie nowego samochodu dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu

...

Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie wraz z Centrum Kultury

...

Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie wraz z Centrum Kultury

...

start21 marca uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie wraz z Terapeutami udali się na

...