szkolenieMOWIK

 Szkolenie w Koszalinie! 

       Zapraszamy rodziców, logopedów, terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi i dorosłymi mającymi poważne problemy w komunikacji werbalnej (autyzm, afazja, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe) na szkolenie pn.

„Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”

Termin szkolenia: 16, 17-01-2016

Organizator: Zespół MÓWika

Miejsce:  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Koszalinie , ul. Budowniczych 6.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny – 511851416- z Jadwigą Pikur (pedagogiem, logopedą, Członkiem Zarządu Koła) 

Koszt szkolenia: 250 zł/osobę.

10% zniżki dla osób posiadających program (1 osoba/1 program).

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Tematyka szkolenia:

Diagnoza systemu komunikacji w zakresie sprawności językowej, pragmatycznej i semantycznej
Tworzenie pomocy komunikacyjnych na bazie programu MÓWik dla użytkowników komunikacji AAC na różnych poziomach rozwoju językowego. Wsparcie rozwoju i terapii mowy czynnej za pomocą systemów komunikacji wspomagającej.

 Program szkolenia:

Obsługa programu MÓWik

Diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej

Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 1

Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 2

Projektowanie słownictwa dla poziomu Dorosły

Analiza przypadków, pytania, dyskusja

Prowadzący:

Ewa Przebinda pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych, pedagog i logopeda w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju, pedagog i logopeda w Poradni dla Dzieci z Autyzmem w Krakowie. Współtwórca programu MÓWik.