19 września 2015 roku zmarł Pan Tadeusz Woleń

altZarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie z przykrością zawiadamia, iż 19 września 2015 roku zmarł Pan Tadeusz Woleń.


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Koszalinie z przykrością zawiadamia, iż 19 września 2015 roku zmarł Pan Tadeusz Woleń.

 alt

Pan Tadeusz Woleń przez wiele lat działał aktywnie jako Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU,
a od 2003 do 2015 roku pełnił funkcję Elektora Koła PSOUU w Koszalinie.

W roku 2015 ponownie został wybrany członkiem Zarządu Koła PSOUU w Koszalinie.
Efektem wieloletnich działań Pana Wolenia było pozyskanie od władz miasta 2 budynków, które zostały przeznaczone na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przy ul. Budowniczych 6 i Wyspiańskiego 4 w Koszalinie. Pan Tadeusz Woleń, wykorzystując swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, brał również aktywny udział w projektowaniu przebudowy i osobiście nadzorował prowadzone prace remontowe i modernizacyjne
w pozyskanych budynkach, dzięki którym wydatnie poprawiono i warunki lokalowe i organizacyjne placówek prowadzonych przez Koło PSOUU w Koszalinie.

Pan Tadeusz Woleń był społecznikiem o nienagannej postawie moralnej i zasadach, które mogą być przykładem dla następnych pokoleń działaczy i specjalistów działających dla dobra osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w kościele pw. św. Ignacego z Loyoli przy ul. Leonida Teligi 15-17 w Koszalinie
25 września 2015 roku o godz. 12:00. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13:10 na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.