Plener Artystyczny w Łazach 2014

lazy2014

W dniach 10-12.09.2014 XII w Łazach odbyły się Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „W morzu aktywności morze nadziei…”. Warsztaty Artystyczne organizowane cyklicznie przez koszalińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, stanowiły niezwykłe wydarzenie artystyczne, na stałe osadzone w krajobrazie kulturalnym Koszalina. Zakończone przed kilkoma dniami Warsztaty obfitowały w różnorodne zdarzenia integrujące w twórczym dziele profesjonalnych i nieprofesjonalnych artystów. Były także okazją do prezentacji osiągnięć i dokonań artystycznych oraz do wspólnej pracy warsztatowej, której pokaz efektów stanowi kulminację tego wydarzenia. Na imprezę, odbywającą się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, przyjechało ponad 300 osób niepełnosprawnych dla których sztuka pełni ważną rolę w życiu – podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, członków stowarzyszeń oraz uznanych artystów i specjalistów z zakresu artterapii. W tegorocznych warsztatach wzięło udział ponad 30 placówek. Przyjechali oni z Ogrodniczek, Grudziądza, Giżycka, Brus, Miszewa, Mirosławia, Wronek, Dębicy, Nowej Woli, Elbląga, Kołobrzegu, Polic, Gdańska, Płocka, Koszalina, Nowych Bielic, Sianowa, Żydowa i Warnina. Uczestnicy Warsztatów otrzymali
w tym roku wyjątkowo szeroki wachlarz możliwości wyrażania swych emocji przez sztukę. Mieli oni możliwość wzięcia aktywnego udziału w warsztatach malarskich (w tym także techniką olejną) fotograficznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych a także dziennikarskich, radiowych, marynistycznych, edukacyjnych z zakresu fizyki i chemii, relaksacyjnych, warsztatach wizerunku
i wizażu, tworzenia ozdób z kamienia oraz innych twórczych zajęciach specjalnie dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów organizatorzy starali się przybliżyć gościom tematykę morską, przy ognisku zagościły szanty, a podczas warsztatów marynistycznych można było nauczyć się wiązania specjalistycznych węzłów.

Znaczącym punktem programu Warsztatów była konferencja pod hasłem „Aktywni w życiu, aktywni
w pracy” której celem było promowanie dobrych praktyk PSOUU Koło w Koszalinie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Elementem Warsztatów który wzbudził ogromne zainteresowanie było 5 interaktywnych namiotów tematycznych,
w których niepełnosprawni uczestnicy warsztatów mieli możliwość zaprezentowania swoich szczególnych osiągnięć i sukcesów a także podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi. Podczas spotkania nie zabrakło także warsztatów edukacyjnych, których celem było pokazanie zjawisk chemicznych, fizycznych i meteorologicznych na podstawie efektownych doświadczeń.

Najważniejszym przesłaniem, jakie przyświecało Warsztatom, była komunikacja współistnienia osób sprawnych i niepełnosprawnych, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę. Warsztaty dały wszystkim szansę wszechstronnego rozwoju. Dla osób niepełnosprawnych to krok w kierunku normalniejszego życia i bycia równym w społeczeństwie. Dla profesjonalnych artystów i wolontariuszy była to ważna nauka tolerancji i szacunku dla godności każdego człowieka. Wszystkim uczestnikom dały szansę zdobycia nowych doświadczeń oraz poczucia akceptacji, przynależności do społeczeństwa. Wszystkie działania zaproponowane podczas Warsztatów miały na celu udowodnienie, że to właśnie na polu wypowiedzi artystycznej osoby niepełnosprawne mają szansę wykazać swoją sprawność i pełną równoprawność. Sztuka jest często dla nich jedyną szansą odnalezienia własnego miejsca w społeczności. Powstało wiele ciekawych prac, a sam proces tworzenia uwolnił wiele radości i przyniósł ogrom satysfakcji uczestnikom. Wielu odkryło w sobie twórczy potencjał i drzemiące dotąd talenty...

Zdobywcą pucharu dla autora najlepszej pracy powstałej podczas Warsztatów który ufundowała Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska został Artur Chmiała z DPS Nowe Bielice. Starosta Powiatu Koszalińskiego Pan Roman Szewczyk ufundował puchary za najlepsze prace malarskie techniką olejną. Laureatami w tej konkurencji zostali: Piotr Majchrzak – WTZ nr 1 Koszalin, Sylwester Pac – DPS Nowe Bielice oraz Agnieszka Stelmach – WTZ Dębica. Puchary ufundowane przez Wójta Gminy Mielno – Panią Olgę Roszak Pezała w kategorii – „Mały artysta” zdobyli: Wojciech Bomba, Katarzyna Guzowska i Patryk Dróżdż z OREW Koszalin. W kategorii - prace przywiezione o temacie … „W morzu wyobraźni …” puchary ufundował Wójt Gminy Świeszyno – Pan Ryszard Osiowy. Zdobyły je zespoły z WTZ Mirosław, WTZ Nowa Wola oraz WTZ Police. Puchary za najlepsze zdjęcia powstałe podczas warsztatów fotograficznych ufundował Wójt Gminy Manowo Pan Roman Kłosowski. Powędrowały one do Anny Madura – WTZ Bobrowa Wola, Anny Szotko – WTZ Ogrodniczki oraz Janusza Nogacz – z WTZ Wronki.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW: 

psouupko.samilion marzenpfron logo
energabiogenroyal

 PATRONATY MEDIALNE:

radio koszalinkoszalinblizejtv max
kurier szczecinskityg koszalinski