Open menu

Zaproszenie na Łazy 2019

alt

 

Mimo, że w naszej pamięci nadal pozostają niezatarte wspomnienia poprzednich edycji, czas na kolejne działania. To już po raz XVII Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) Koło w Koszalinie organizuje Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne. W dniach 11-13 września 2019r w malowniczej, nadmorskiej miejscowości Łazy spotkają się poszukujące artystycznych wyzwań osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uznani twórcy profesjonalni, których inspiruje oryginalna twórczość osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń z całej Polski. Wszystkich łączy potrzeba twórczego działania, spontanicznego spotkania z drugim człowiekiem w procesie tworzenia. Atmosfera Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych sprzyja tworzeniu się integracyjnej nici przyjaźni łączącej przedstawicieli zaproszonych placówek, artystów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności, a także osoby zaangażowane w organizację tego wydarzenia… Piękno nadmorskiego otoczenia daje możliwość oddania się refleksjom inspirowanym przez tegoroczne hasło warsztatów: „Niech dzieło mówi samo za siebie.”

                Historia organizacji Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych sięga 2001r., kiedy to odbył się pierwszy plener artystyczny zrealizowany przez PSOUU Koło w Koszalinie w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych. Trwał on 1 dzień i uczestniczyło w nim 100 osób z Koszalina i okolic. Ogromne zainteresowanie rosnące z roku na rok, bardzo pozytywny oddźwięk ze strony środowisk profesjonalnych artystów, lokalnych mediów, władz samorządowych, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną sprawiło, że wydarzenie to urosło do rangi ogólnopolskiego wydarzenia kulturalnego. W poprzednim roku gościło u nas ok.440 reprezentantów placówek z 14 województw naszego kraju. Wydarzenie to odgrywa niezwykle ważną rolę w rehabilitacji społecznej i wszechstronnym rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

   Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowym elementem nie tylko w procesie ich rehabilitacji, a także integracji ze społeczeństwem. Wszelkie działania twórcze motywują do dalszego działania, podnoszą poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizują dalszy rozwój. Zetknięcie z innym artystą daje osobom z niepełnosprawnością okazję do pogłębiania swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, poszerzenia swojego warsztatu artystycznego i co najważniejsze, możliwość nieskrępowanej ekspresji w wyrażaniu siebie, przez co jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym. Wymiana doświadczeń przebiega dwukierunkowo. Z wypowiedzi przybywających do Łaz artystów profesjonalnych wynika, że twórczość oraz niezwykła spontaniczność osób z niepełnosprawnościami ma charakter niezwykle inspirujący. Integracyjny aspekt Pleneru daje zatem korzyści dla wszystkich artystów, których łączy szczególna wrażliwość w postrzeganiu otaczającego świata. Jednocześnie wspólne spotkanie w atmosferze swobodnej twórczości jest okazją do zweryfikowania i przewartościowania krążących stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną mają ograniczone możliwości samodzielnego działania, a coroczne wydarzenie, jakim są Warsztaty Artystyczne, nie tyko wspierają ich rozwój samodzielności, ale także umożliwiają twórcze wyrażanie siebie, swoich emocji i przeżyć . Wszystko to umożliwia im sztuka. Organizatorzy proponują uczestnikom udział w różnorodnych warsztatach artystycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych pasjonatów z różnych dziedzin, instruktorów służących doświadczeniem i pomocą. W tym roku zapraszamy do udziału w następujących warsztatach:

Warsztaty malarskie techniką olejną

Warsztaty biżuterii z żywicy epoksydowej

Warsztaty „Drugie życie ramki”

Warsztaty tworzenia biżuterii z guzików

Warsztaty rękodzielnicze

Warszaty wikliniarskie

Warsztaty decoupage na tkaninie

Warsztaty flower box

Warsztaty taneczne

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty filmowe

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Warsztaty relaksacyjne

Warsztaty lampionów

Warsztaty „Nicią malowane”

Warsztaty wizażu i fryzjerstwa

Warsztaty integracyjne „Moda z odzysku”

Zaplanowana jest również prezentacja filmu – laureata Festiwalu Integracja Ty i ja oraz wieczorna dyskoteka.

       W myśl idei wymiany doświadczeń, również reprezentanci zaproszonych placówek mają możliwość zaprezentowania swoich prac, zademonstrowania nowatorskich technik plastycznych lub też podzielenia się swoimi szczególnymi osiągnięciami w tzw. namiotach tematycznych. Dzięki temu otwiera się szansa zetknięcia się z różnobarwną twórczością osób z niepełnosprawnościami, którzy przyjeżdżają do Łaz z różnych regionów naszego kraju.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

alt