Prace remontowe

altPrace remontowe.... dużo bałaganu.... dużo hałasu... dużo pracy

Fotorelacja z przeprowadzonych prac. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc!!!

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

 
alt