Open menu

Ósmy trening grupy BB

alt

W dniach od 12.11.2018 – do 25.11.2018 r. odbył się V III trening  w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość”.

Ponowny trening nabywania cennych umiejętności po 14-dniowej przerwie, przyniósł mieszkańcom nowe wyzwania. Zakup nowych sprzętów AGD do mieszkania treningowego przyczynił się do ponownej nauki posługiwania się sprzętem i choć z reguły nabywanie nowych umiejętności wprawia w zakłopotanie co niektórzy mieszkańcy imponowali swoimi umiejętnościami i intuicyjną obsługą.

Pobyt w mieszkaniu tradycyjnie poszerzał umiejętności wiedzy kulinarnej,   gospodarowaniem środkami finansowymi oraz wpływał na umiejętności społeczne i radzenia sobie z trudnościami w grupie. Wspólne mieszkanie urozmaicane było wyjściami do kina na seanse pt. „Dziadek do orzechów” oraz „Miłość jest wszystkim”. Organizowano wyjazdy do Warnina na spotkanie integracyjne i zabawę karaoke, wyjście na warsztaty rękodzieła gdzie uczestnicy konstruowali łapacze snów.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt