Open menu

Siódmy trening grupy BB

alt

W dniach 15.10.2018r. – 28.10.2018r. odbył się VII trening w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość”. Grupa uczestników wykazuje coraz większe zaangażowanie i umiejętności w trakcie pobytu w mieszkaniu treningowym, jednak każdy dzień odkrywał nowe wyzwania i trudności do pokonania. Dwutygodniowy pobyt został szczegółowo zaplanowany przez uczestników, uwzględniając upodobania kulinarne oraz formy spędzenia wolnego czasu. W tym miesiącu mieszkańcy korzystali z wyjść do kręgielni, kawiarni, teatru, kina. Korzystano ze sprzyjającej aury i organizowano wspólne spacery do pobliskiego parku.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt