Open menu

Jedynasty trening grupy BB

alt

Ostatni trening uczestników był jakby podsumowaniem zdobytych przez nich umiejętności, podsumowaniem tego czego się nauczyli. W czasie rozmów trenerów z uczestnikami projektu zostały przez nich ocenione zdobyte umiejętności oraz to nad czym jeszcze muszą popracować. Uczestnicy z uśmiechem na twarzy najmilej wspominali odbyte wolontariaty między innymi w Domu Samotnej Matki, Ogrodnictwie w Kretominie oraz w Galerii u koszalińskiego artysty Zbigniewa Murzyna, które pomogły im uwierzyć we własne siły i umiejętności, a tym samym podniosły samoocenę. Dzięki treningom podstawowe czynności w prowadzeniu gospodarstwa domowego nie są już tak nieosiągalne jak na początku. Wszyscy nauczyli sie współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów i napotkanych problemów, a także pracy nad własnym charakterem, ale przede wszystkim współpracy i pomocy drugiej osobie. Sekwencje przygotowywania posiłków z uwzględnieniem przestrzegania zasad BHP oraz obsługa sprzętów AGD stały się prostsze i bardziej zrozumiałe.

Podczas ostatniego treningu uczestnicy bardzo aktywnie spędzali czas między innymi planując
i organizując wyjścia do kina, na kręgle, teatru czy restauracji, gospodarując posiadanymi zasobami finansowymi w sposób racjonalny. Było dużo radości podczas codziennych czynności, każdy chciał aby ta chwila trwała dłużej. W ramach pożegnania został zorganizowany wyjazd do SOSW w Warninie na ognisko, gdzie uczestnicy śpiewali przy akompaniamencie gitary oraz czynnie uczestniczyli w karaoke i w akcji Cala Polska czyta dzieciom. W ostatnim dniu zostało zorganizowane pożegnanie, podczas którego był słodki poczęstunek przy którym wspominając wspólnie spędzony czas każdemu z nas uroniły się łzy. Były to łzy radości przeplatające się ze łzami smutku, że ten miły czas tak szybko minął....

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt