Dziewiąty trening grupy BB

alt

Z wielkim entuzjazmem uczestnicy wrócili na trening. W ramach zajęć kulinarnych zostały wdrążane nowe i trudne do przygotowania posiłki. Między innymi podopieczni musieli przygotować zrazy...co wiązało sie z wyborem odpowiedniego mięsa. Codzienne czynności wykonywali chętnie samodzielnie dzieląc się obowiązkami. Duży nacisk został przez trenerów nałożony na pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym, motywacji do działania oraz przyjmowania przez uczestników krytyki oraz pochwał. Odbyły sie także zajęcia jak należy zareagować w sytuacjach zagrożenia życia, jak udziela sie pierwszej pomocy . Kolejnym trudnym wyzwaniem dla uczestników było poruszanie się komunikacją miejską z wyznaczonego punktu i dotarcie do wyznaczonego miejsca. Pomimo początkowych trudności wyznaczone zadanie zostało zrealizowane.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt