Szósty trening grupy AG

alt

W wakacje odbył się kolejny trening w ramach projektu „Samodzielność-moja przyszłość” przy ul Grunwaldzkiej 20. Z każdym dniem podnosimy nasze umiejętności kulinarne, porządkowe i uczymy się żyć zgodnie ze swoimi współmieszkańcami. Doskonalimy również umiejętności z zakresu gospodarowania funduszami na jedzenie, kulturę. W czasie tego treningu również wiele uwagi poświęciliśmy na dbanie o zdrowie i dobrą sprawność fizyczną w związku, z czym dużo spacerowaliśmy jak również korzystaliśmy ze Sportowej Doliny, z kręgli. Jak na wakacje przystało podróżowaliśmy.Jechaliśmy wąskotorówką do Rosnowa. Wspaniała przygoda. Jak co trening wiele radości sprawiło nam wyjście na obiad do restauracji. Uczyliśmy się pięć ciasta z owocami sezonowymi. Czas wolny spędzaliśmy również wychodząc do kina.Pracowaliśmy kilka godzin, jako wolontariusze w PCK, sprzątając obejście i klatkę schodową. Spędzamy również czas z naszymi sąsiadami zacieśniając przyjaźnie. Również w czasie trwania tego treningu odwiedzili nasrodzice, z którymi były omawiane bieżące sprawy dotyczące naszego pobytu w domu treningowym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt