Rozeznanie w rynku - wizyta studyjna II edycja

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynkuflaga-ue

 

 

dotyczące ustalenia rynkowej ceny przeprowadzenia trzydniowej wizyty studyjnej wraz z 16 godzinnym warsztatem na potrzeby realizacji projektu pn. „Samodzielność – moja przyszłość” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

Szczegółowe informacje dotycząca zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Wypełniony druk ofertowy należy złożyć osobiści lub wysłać listownie do dnia 30.11.2018 roku godz.15.30 na adres PSONI koło w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin lub na adres mailowy.

alt