Rozeznanie ofertowe

flaga-ue

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

dotyczące ustalenia rynkowej ceny zakupu sprzętu gospodarstwa domowego stanowiącego wyposażenie i umeblowanie mieszkania treningowego i wspomaganego na potrzeby realizacji projektu pn. „Samodzielność – moja przyszłość” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

 

Podstawowe informacje/wymagania:

- sprzęt codziennego użytku,

- sprzęt stanowiący wyposażenie i umeblowanie mieszkania treningowego,

- sprzęt wolny od wad fabrycznych,

- podana kwota powinna być kwotą brutto,

- w przypadku kosztu transportu należy wydzielić go w odrębnej pozycji.

Szczegółowe informacje dotycząca zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Wypełniony druk ofertowy należy złożyć osobiści lub wysłać listownie do dnia 16.03.2017 roku na adres PSONI koło w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin z dopiskiem rozeznanie dotyczące sprzętów.

 

alt