Pierwsza edycja zakończona b

alt

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zakończyła się I edycja realizacji projektu w mieszkaniu treningowym. Serdecznie dziekujemy uczestnikom naszego projektu oraz ich rodzicom za współpracę i życzymu sukcesów w dalszej drodze do samodzielniści. Mamy nadzieję, że uzyskane kompetencje i umiejętności zaowocują w przyszłości. Dziękujemy również trenerom za zaangażowanie i kreatywne pomysły w dążeniu do sukcesów naszych beneficjentów.

Kadra Zarządzająca

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt