II Okres - Mieszkanie wspomagane nr 2, Koszalin ul. Hołdu Pruskiego 7/3