Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzone są zajęcia psychologiczne. Mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych, udzielenie wsparcia psychologicznego rodzicom uczestników oraz pobudzenie motywacji beneficjentów do działania i pokonywania trudności. Zajęcia odbywają się indywidualnie. Zachęcamy wszystkich rodziców, których dzieci uczestniczą w projekcie do konsultacji z psychologiem.
Kontakt :

Mgr Justyna Borek tel. 94 345 08 53

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – III okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2021 -31.03.2022 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
 
alt

Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.