×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but orew/pfr-2019/rehabilitacja,limit=4 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

7. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

 Celem zajęć rehabilitacyjnych i terapii ruchowej jest poprawa sprawności ogólnej oraz wydolności ruchowej osoby niepełnosprawnej. Poprawa samodzielności i niezależności, wykorzystywanie osiągniętych sprawności w życiu codziennym (funkcjonalność). Dążenie do normalizacji napięcia mięśniowego, wzmacnianie siły mięśniowej, symetrii ułożenia ciała, wypracowanie prawidłowych reakcji ruchowych poprzez automatyzmy, wyzwalanie rotacji, reakcji wyprostnych, reakcji podparcia i równowagi. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Dążąc do założonych celów programowych stosowane są następujące ćwiczenia: czynne, bierne, ćwiczenia korekcyjne i pozycjonowanie podczas wszystkich form wsparcia proponowanych beneficjentom zadania, ćwiczenia naprzemienne, skrzyżne i manualne, w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, ćwiczenia równoważne i odruchów obronnych, masaże, hydromasaże, ćwiczenia z wykorzystaniem elementów metody NDT - Bobath, W. Sherborn, S. Masgutowej.
W ramach terapii ruchowej dla najmłodszych uczestników projektu trenerzy ruchowi oceniają umiejętności motoryczne i rozwój procesów sensorycznych. Służą również rodzicom udzielając im instruktażu w zakresie czynności pielęgnacyjnych , pozycjonowania dziecka podczas codziennych aktywności. Celem terapii ruchowej małego dziecka jest dostarczenie mu wielu bodźców ruchowych, integracja odruchów posturalnych i dynamicznych i przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego chodu lub przemieszczania się.
„Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2019 -31.03.2022 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

{gallery}orew/pfr-2019/rehabilitacja,limit=4{/gallery}
 
 
alt
Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.