informacja

 

 

 

Rozpoczął się I okres realizacji projektu „Przez rehabilitację do samodzielności…” w ramach którego 39 uczestników w wieku od 8 do 25 r..ż uczestniczy w intensywnej, wielospecjalistycznej terapii. Uczestnicy projektu to również 20- czworo dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 r. ż. które w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objęte będą kompleksowymi formami rehabilitacji.

 

alt

Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.