Koniec marca przyniósł za sobą...

Koniec marca przyniósł za sobą koniec pierwszego etapu naszego pobytu w mieszkaniu treningowy. To był czas niezwykle dla nas ważny i nie zawsze łatwy. Czas pandemii uniemożliwił nam realizację wielu pomysłów, ograniczył możliwości spotykania się z mieszkańcami innych mieszkań, utrudniła nam spędzanie czasu wolnego w miejscach takich jak kino czy teatr. W zamian za to naprawdę dużo spacerowaliśmy, wspólnie ćwiczyliśmy, wykonywaliśmy prace rękodzielnicze. Przy domowych wypiekach podsumowywaliśmy mijający rok i planowaliśmy nadchodzący czas. Wiele się nauczyliśmy, ale równie dużo przed nami. Naszymi popisowymi daniami tego roku były bez wątpienia kotlety mielone, spaghetti i sałatki oraz surówki. Chętnie też wykonywaliśmy zdrowe desery i domowe słodkości. Po równo dzieliliśmy się obowiązkami. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku uda nam się utrzymać te zasady.


alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ” finansowanego ze środków PFRON.
Umowa nr ZZO/000166/16/D z dnia 05 maja 2020 r. o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

>>>powrót do strony głównej<<<