8. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Zajęcia rehabilitacyjne przebiegają zgodnie z z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu. Mają one na celu przywrócenie koordynacji ruchowej, podniesienie ogólnej sprawności

Poprawa ogólnej sprawności ruchowej, usprawnianie manualne ,ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej, zwiększanie i utrzymanie zakresu ruchu w stawach, wzmacnianie siły mięśniowej, naukę i doskonalenie samodzielnej zmiany pozycji ciała np. z leżenia do siadu lub klęku, przetaczanie, czworakowanie, podnoszenie poziomu równowagi, usprawnianie umiejętności pokonywania prostych przeszkód komunikacyjnych.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Dążąc do założonych celów programowych stosowane są następujące ćwiczenia: : stymulacja bazalna, , ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia kontroli ciała, ćwiczenia z elementami metody Bobath, ćwiczenia równoważne, integracja odruchów posturalno- dynamicznych, ćwiczenia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pozycje ułożeniowe, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające motorykę małą, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Beneficjenci wykonują również ćwiczenia ogólnorozwojowe, które kształtują cały organizm, oraz pozwalają na jak najlepsze rozwijanie ich ciała. W ramach terapii ruchowej dla najmłodszych uczestników projektu trenerzy ruchowi oceniają umiejętności motoryczne i rozwój procesów sensorycznych. Służą również rodzicom udzielając im instruktażu w zakresie czynności pielęgnacyjnych , pozycjonowania dziecka podczas codziennych aktywności. Celem terapii ruchowej małego dziecka jest dostarczenie mu wielu bodźców ruchowych, integracja odruchów posturalnych i dynamicznych i przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego chodu lub przemieszczania się.

 

„Przez rehabilitacje do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

alt