7. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Realizacja projektu , którego II okres rozpoczął się rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r. włącza do terapii również zajęcia logopedyczne prowadzone w formie indywidualnej, które służą usprawnianiu czynności jedzenia ( żucia, gryzienia, połykania), jak również rozwijaniu komunikacji pod kątem nadawania oraz odbioru mowy werbalnej i pozawerbalnej.

W grupie uczestników najmłodszych celem zajęć jest wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń funkcji oralnych i profilaktyka przyszłych zaburzeń mowy i języka. Logopedzi służą instruktażem dla rodziców w zakresie usprawniania prawidłowego oddychania i rozwijania umiejętności żucia i przełykania.

Realizując zadania logopedzi wykonują ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne,, wykonują masaże wewnętrzne i zewnętrzne jamy ustnej z wykorzystaniem metod: M. Bogdanowicz, J.Cieszyńskiej - sekwencyjno - symultanicznej, metody Dennisona, metody werbalno - tonalnej, czytania globalnego, metody Castillo - Moralesa. Do realizacji zajęć włączane są programy logopedyczne z wykorzystaniem komputera.

 

„Przez rehabilitację do samodzielności” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 alt