5. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzone są zajęcia psychologiczne. Mają one charakter spotkań indywidualnych. Forma zajęć uzależniona jest od uprzednio dokonanej diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kompetencji społecznych (m.in. umiejętności nawiązywania kontaktu, zdolności do współpracy , empatii). Mają na celu wspieranie wychowanków i zapewnianie im opieki psychologicznej w sytuacjach trudnych, udzielenie wsparcia psychologicznego rodzicom uczestników oraz rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych swoich i osób w otoczeniu. Zachęcamy wszystkich rodziców, których dzieci uczestniczą w projekcie do konsultacji z psychologiem.

 

 

Kontakt :

Mgr Justyna Borek 94 345 08 53

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

alt