4. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach realizowania projektu zajęć z integracji sensorycznej, terapeuci kontynuują realizację założonych celów prowadząc indywidualną terapię. Zadaniem terapii jest ułatwienie porządkowania i przetworzenia informacji sensorycznych dochodzących z zewnątrz. Terapeuci dostarczają kontrolowaną ilość bodźców sensorycznych, w taki sposób, aby uczestnik spontanicznie formuował reakcje adaptacyjne poprawiające interakcję tych bodźców. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne formy ćwiczeń np. stymulujących układ przedsionkowy i proprioreceptywny, normalizujących usprawniających układ dotykowy, doskonalących reakcje równoważne, orientację w przestrzeni, usprawniających funkcję wzrokowe i rozwijające uwagę wzrokową, z zakresu koordynacjo wzrokowo-ruchowej, stymulujących układ słuchowy i funkcje słuchowe, doskonalących obraz i schemat   ciała, stymulujących zmysł węchu i smaku, ruchów naprzemiennych i inne. Do prowadzenia zajęć niezbędny jest specjalistyczny sprzęt podwieszany, wałki, piłki, huśtawki, tory przeszkód i inne. Zajęcia te   wspierają proces nabywania kompetencji komunikacyjnych, społecznych i ruchowych.

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018 -31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

alt