2. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

 W ramach rozpoczętego II okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów realizuje opracowane dla każdego beneficjenta Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju.

Indywidualne Plany Działania powstały na podstawie opracowanych przez Zespoły Specjalistów wieloprafilowych diagnoz funkcjonalnych. Uwzględniają one formy wsparcia, metody, a przede wszystkich potrzeby i możliwości psychofizyczne osób objętych pomocą.

 

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2018-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 alt