Działania programowe

W ramach rozpoczętego II okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował  Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 35 uczestników w wieku od 8 do 25 r. ż oraz  20 uczestników w wieku od 0 do 7 r. ż.

Beneficjenci projektu  realizują   założone  cele zawarte w  Indywidualnym  Programie  Działania.

Zespół Specjalistów opracował również dla każdego beneficjenta wieloprofilową diagnozę funkcjonalną, i na jej podstawie określił działania - formy wsparcia jakich wymaga osoba niepełnosprawna uwzględniając jej możliwości psychofizyczne.

alt  Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu 2/2016 "Kurs na samodzielności - zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym" finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000106/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych.