4. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzone są zajęcia psychologiczne. Mają na celu wspieranie wychowanków i zapewnianie im opieki psychologicznej w sytuacjach trudnych, udzielenie wsparcia psychologicznego rodzicom uczestników oraz rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych swoich i osób w otoczeniu. Zajęcia odbywają się indywidualnie. Zachęcamy wszystkich rodziców, których dzieci uczestniczą w projekcie do konsultacji z psychologiem.

 

Kontakt :

Mgr Justyna Borek 94 345 08 53

 

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie