2. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach rozpoczętego I okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 35 uczestników w wieku od 8 do 25 r. ż oraz 20 uczestników w wieku od 0 do 7 r. ż. Beneficjenci projektu realizują   założone cele zawarte w Indywidualnym Programie Działania. Zespół Specjalistów opracował również dla każdego beneficjenta wieloprofilową diagnozę funkcjonalną, i na jej podstawie określił działania - formy wsparcia jakich wymaga osoba niepełnosprawna uwzględniając jej możliwości psychofizyczne.

 

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie