1. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."


Rozpoczął się I okres realizacji projektu „Przez rehabilitację do samodzielności…” w ramach którego 35 uczestników w wieku od 8 do 25 r..ż uczestniczy w intensywnej, wielospecjalistycznej terapii. Uczestnicy projektu to również 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 r. ż. które w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objęte będą kompleksowymi formami rehabilitacji.

 

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2019 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie