II Warsztaty Plecionkarskie „Wikliniada 2009”

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie zorganizował II Warsztaty Plecionkarskie „Wikliniada 2009”. Odbyły się one w dniach 02- 04 września 2009 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Bursztyn” w Bobolinie.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Uczestnikami Warsztatów Plecionkarskich były w tym roku podobnie, jak w poprzednim, osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mikołajek, Karlina, Szczecinka, Koszalina. Po raz pierwszy w „Wikliniadzie” uczestniczyły osoby z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wałcza oraz Kamienia Pomorskiego. Tematyką zajęć wikliniarskich było wyplatanie form ogrodowych na terenie ośrodka „Bursztyn”. W tym roku uczestnicy wyplatali ogrodowe formy z wykorzystaniem ściętych pni drzew.

Pierwszego dnia poszczególne grupy wyplatały formy wokół drzew. Instruktor prowadzący zajęcia udzielał niezbędnej pomocy. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością oraz zaangażowaniem w pracę.

Drugi dzień zajęć upłynął pod znakiem wyplatania form wikliniarskich na ściętych pniach drzew. Niektórzy wyplatali w małych grupach, inni woleli pracę indywidualną. Każdy mógł wykonać pracę według własnego pomysłu, dlatego każda z wyplecionych form była inna. Podczas przerw na kawę uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami, co do wyplatania form, a także wysłuchiwali rad wikliniarza, pana Zdzisława.

Trzeciego dnia zostały zakończone wszystkie wyplatane formy. Grupy zakończyły prace wyplatane przy drzewach, a także formy na pniach. O godz. 12.00 II Warsztaty Plecionkarskie zostały oficjalnie zakończone. Pani kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 Joanna Zduńska podziękowała uczestnikom za udział w warsztatach oraz wręczyła wszystkim grupom pamiątkowe dyplomy i płyty ze zdjęciami z warsztatów.