„Jestem ekspertem od samego siebie” - Self-adwokatura 2007

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie był pomysłodawcą i realizatorem zajęć z zakresu self-adwokatury dla 10 osób niepełnosprawnych w terminie 03.09 - 30.11 2007 roku. Zajęcia realizowano w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie”, który był finansowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Ideą projektu „Jestem ekspertem od samego siebie” jest motywowanie uczestników do samodzielnego występowania we własnych sprawach. Self-adwokatura, czyli samodzielne występowanie we własnych sprawach, jest rodzajem wsparcia, umożliwiającym osobom niepełnosprawnym intelektualnie pokonywanie problemów w ich życiu osobistym i społecznym oraz popieranie ich praw. Jest możliwością pokazania, że są oni naturalną częścią społeczeństwa i równymi partnerami.

Zajęcia obejmowały praktyczne przygotowanie uczestników do self-adwokatury, podzielone na poszczególne bloki zajęć treningowych, obejmujące następujące zakresy działań:

BLOK 1 – Zajęcia pod nazwą „Poznawanie samego siebie” objęły takie działania jak: budowanie własnej tożsamości, omówienie cech dobrego pracownika, poznanie swoich potrzeb, odgrywanie scenek rodzajowych dotyczących zachowania się w różnych sytuacjach, oraz ćwiczenia w zakresie autoprezentacji.

BLOK 2 – Zajęcia pod nazwą „Trening wrażliwości” to przede wszystkim: trening umiejętności mówienia o sobie, swoich odczuciach, trening umiejętności wypowiadania się na forum, ćwiczenie zdolności komunikacyjnych, trening argumentacji wypowiedzi „Dlaczego tak sądzisz?” , oglądanie filmu na temat zatrudnienia wspieranego – omówienie sytuacji w jakich zostały pokazane osoby niepełnosprawne szukające pracy i ich problemów.

BLOK 3 – Zajęcia z tekstem (praca z tekstem łatwym do czytania) objęły omówienie tematów z zakresu: „Dorosły czy dziecko”, „Każdy człowiek ma prawo do pracy”, „U lekarza”, „Po co nam dokumenty” , „W Sądzie”, „Wystąpienia publiczne” , jak również czytanie Karty Praw Osób Niepełnosprawnych i przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, czytanie i omawianie notatek sporządzonych podczas udziału w otwartej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie.

BLOK 4 – Zajęcia w terenie to przede wszystkim: wyjście do biblioteki, wyjście do Powiatowego Urzędu Pracy (poznanie zasad funkcjonowania PUP i zapoznanie się z pracą doradcy zawodowego), wyjście do Sądu Okręgowego w Koszalinie, udział w obradach XV sesji Rady Miejskiej w Koszalinie, wyjście do Urzędu Miasta w Koszalinie w celu zapoznania się z pracą i zadaniami Wydziału Spraw Obywatelskich. Przygotowanie autoprezentacji - kim jestem, gdzie mieszkam, co chciałbym robić w przyszłości, jakie są moje marzenia, co lubię robić w czasie wolnym.

Przeprowadzone zajęcia miały również wpływ na środowisko społeczne odbiorców projektu. Pozwoliły na wzrost wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspekcie ich możliwości i potrzeb w środowisku rodzinnym i społecznym. Umożliwiły również wzrost stanu świadomości instytucji i urzędów odnośnie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną i kierunków niezbędnej pomocy, również w załatwianiu przez nich spraw urzędowych. Dzięki tym zajęciom środowisko lokalne miało możliwość zauważyć osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich potrzeby.