Prowadzenie wczesnej diagnozy oraz kompleksowych oddziaływań edukacyjno- rehabilitacyjno - terapeutycznych osób niepełnosprawnych w ramach OREW

W terminie od 01.04.2009 roku do 30.11.2009 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Koszalinie zrealizowany został projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt miał na celu prowadzenie wczesnej diagnozy oraz kompleksowych oddziaływań edukacyjno- rehabilitacyjno - terapeutycznych osób niepełnosprawnych w ramach OREW. Realizację zadania dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem i zadaniami programu było:

  • diagnoza rozwoju dziecka (wstępna diagnoza psychologiczna),
  • wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna,
  • opracowanie Indywidualnego Programu Terapii opartego na mocnych stronach dziecka i jego ograniczeniach,
  • psychoedukacja (wyjaśnianie patomechanizmów zaburzeń rozwoju dziecka, włączenie w proces terapii, wspólne budowanie realistycznej wizji dziecka),
  • informowanie o ofercie diagnostyczno- terapeutycznej i rehabilitacyjnej w istniejących placówkach,
  • organizowanie szkół dla rodziców.

W projekcie uczestniczyło 16 wychowanków OREW. Realizowano zadania w ramach terapii pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, terapii dzieci z autyzmem, terapii logopedycznej oraz terapii psychologicznej.