8.Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności"

W ramach projektu prowadzona jest terapia pedagogiczna dla najmłodszych beneficjentów projektu. Ma ona na celu najwcześniejsze objęcie specjalistyczną terapią małego dziecka, wspomaganie jego zaburzonych sfer funkcjonowania, wypracowanie całodziennego wzorca prawidłowej opieki
i wychowania z uwzględnieniem zabawy właściwej dla danego wieku i rozwoju psychofizycznego.
W ramach zajęć dzieciom dostarcza się również motywacji do działania oraz pokonywania trudności. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.