17. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzona jest terapia pedagogiczna dla najmłodszych beneficjentów. Ma ona na celu najwcześniejsze objęcie specjalistyczną terapią małego dziecka, poszukiwanie form porozumiewania się z dzieckiem, poszerzenie umiejętności związanych z samoobsługa, wspomaganie rozwoju spostrzegania, rozwijanie autonomii dziecka, jego personalizacja i socjalizacja. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.