14. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Realizacja projektu, który rozpoczął się 1 kwietnia 2017 r. włącza do terapii również zajęcia logopedyczne prowadzone w formie indywidualnej. Ich celem jest usprawnianie aparatu mowy, rozwijanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, prowadzenie ćwiczeń oddechowych mających na celu poprawę wyrazistości mowy, prowadzenie obserwacji wychowanków poddawanych oddziaływaniom logopedycznym. W grupie uczestników najmłodszych celem zajęć jest wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń funkcji oralnych i profilaktyka przyszłych zaburzeń mowy i języka. Logopedzi służą instruktażem dla rodziców w zakresie usprawniania prawidłowego oddychania i rozwijania umiejętności żucia i przełykania.
Realizując zadania logopedzi ćwiczą aparat mowy, wykonują masaże wewnętrzne i zewnętrzne jamy ustnej z wykorzystaniem metod: M. Bogdanowicz, J.Cieszyńskiej - sekwencyjno - symultanicznej, metody Dennisona, metody werbalno - tonalnej, czytania globalnego, metody Castillo - Moralesa. Do realizacji zajęć włączane są programy logopedyczne z wykorzystaniem komputera.

„Przez rehabilitację do samodzielności” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.