12. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

W ramach projektu prowadzone są zajęcia psychologiczne. Mają na celu wspieranie wychowanków
i zapewnianie im opieki psychologicznej w sytuacjach trudnych, udzielenie wsparcia psychologicznego rodzicom uczestników oraz rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych swoich i osób
w otoczeniu. Zajęcia odbywają się indywidualnie. Zachęcamy wszystkich rodziców, których dzieci uczestniczą w projekcie do konsultacji z psychologiem.
Kontakt: mgr Justyna Borek 94 345 08 53

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.