11. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Od 1 kwietnia 2017 roku prowadzone są zajęcia w zakresie integracji sensorycznej. Terapeuci realizują założone cele prowadząc indywidualną terapię. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne formy ćwiczeń np. stymulujących układ przedsionkowy i proprioreceptywny, normalizujących usprawniających układ dotykowy, doskonalących reakcje równoważne, orientację w przestrzeni, usprawniających funkcję wzrokowe i rozwijające uwagę wzrokową, z zakresu koordynacjo wzrokowo-ruchowej, stymulujących układ słuchowy i funkcje słuchowe, doskonalących obraz i schemat ciała, stymulujących zmysł węchu i smaku, ruchów naprzemiennych i inne. Do prowadzenia zajęć niezbędny jest specjalistyczny sprzęt podwieszany, wałki, piłki, huśtawki, tory przeszkód i inne. Zajęcia te wspierają proces nabywania kompetencji komunikacyjnych, społecznych i ruchowych.

„Przez rehabilitację do samodzielności…” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017 -31.03.2018 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.