Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie,a pokaże,że potrafię" - Trening Umiejętności Psychospołecznych za nami!

Za nami 40 godzin Treningu Umiejętności Psychospołecznych, podczas których osoby niepełnosprawne mogły wzmocnić swoje kompetencje przydatne zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Zajęcia umożliwiły:

  • wzmocnienie kompetencji interpersonalnych, w tym m.in. umiejętności autoprezentacji, rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron,
  • podejmowania decyzji, stawiania sobie celów, rozpoznawania i nazywania uczuć i stanów emocjonalnych,poprawę umiejętności pracy w zespole,
  • wzrost możliwości radzenia sobie ze stresem,
  • zwiększenie pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia,
  • wzrost motywacji do nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz podejmowania aktywności zawodowej.

Zajęcia odbywały się w okresie październik 2013 – styczeń 2014. Wzięło w nich udział 20 uczestników i uczestniczek projektu, a prowadzącą była Pani Anna Zięcina. Ich celem była poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez wzmocnienie ich zdolności psychospołecznych.

Zajęcia TUP zakończyły się, nasi uczestnicy i uczestniczki mają nadal dużo pracy. Trwają Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których zostały stworzone Indywidualne Palny Działania dla każdej z osób. Trwają także spotkania ze Specjalistą Rozwoju Osobistego, zajęcia w ramach Grupy Wsparcia, a także noworozpoczete Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy. To wszystko w ramach projektu „Pomóżcie, a pokażę, że potrafię...”