Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie,a pokaże,że potrafię" - Wspierają się ,aby odnieść sukces.

20 osób niepełnosprawnych intelektualnie uczestniczących w projekcie "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie" z każdym miesiącem doskonali swoje umiejętności. Od listopada rozpoczął się cykl zajęć z psychologiem mający za zadanie wzajemne motywowanie uczestników do dalszej pracy nad sobą.

Spotkania obejmują między innymi takie zagadnienia jak:
- analiza i pomoc w zrozumieniu zaistniałych w życiu uczestników trudnych sytuacji,
- wypracowanie wspólnie z grupą sposobów rozwiązania powstałych sytuacji problemowych,
- integracja grupy,
- budowanie poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia oraz otwartości,
- pomoc w zrozumieniu zasad i reguł, które ułatwiają życie i pracę z innymi ludźmi.

"Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie" to przedsięwzięcie realizowane od września 2012 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu - Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.