Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie,a pokażę,że potrafię"- Pierwsze zajęcia II edycji projektu już za nami

W ciągu ostatnich dwóch tygodni 7 kobiet i 13 mężczyzn uczestniczyło w zajęciach Trening Umiejętności Psychospołecznych. Zajęcia grupowe z jednej strony miały na celu wzajemne zapoznanie się uczestników, przedstawienie swoich oczekiwań oraz integrację grupy. Poprzez zajęcia, które będą realizowane do stycznia przyszłego roku, uczestnicy rozwiną swoje kompetencje interpersonalne, nabędą umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie ze stresem. Jak pokazują doświadczenia z wcześniejszej edycji trening stanowi doskonały początek do dalszych działań projektowych.

6 uczestników miało możliwość uczestnictwa w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. Wspólnie z trenerem uczestnik mógł zdiagnozować swoje zainteresowania i kompetencje zawodowe, co będzie niezwykle istotne w kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej.

"Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie" to przedsięwzięcie realizowane od września 2012 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu - Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

alt