Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Zakończenie I edycji projektu

W sobotę, 31 sierpnia, zakończyliśmy pierwszą edycję projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię, program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie".

W projekcie uczestniczyło 11 kobiet i 9 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego. Przez 12 miesięcy beneficjenci projektu aktywnie uczestniczyli w wielu zajęciach. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, aktywność, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Mamy nadzieję, że nabyta wiedza i umiejętności, uzyskana w trakcie szkoleń, warsztatów i praktyk zawodowych w wymierny sposób przełoży się na sukcesy zawodowe.

Podziękowania kierujemy również do kadry szkoleniowej, która poprzez rzetelność i wysoką jakość współpracy przyczyniła się do efektywnej realizacji projektu.

alt