Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy

Osoby niepełnosprawne, ze względu na istnienie różnorodnych barier społecznych, mają bardzo duże trudności w podjęciu zatrudnienia. By to zmienić powstał projekt "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię…”. Podczas jego trwania, przygotowujemy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną do jak najlepszego startu w momencie podjęcia zatrudnienia. I edycja projektu trwa już od października 2012 r., w tym czasie nasi podopieczni przeszli szereg działań, które pozwolą im w przyszłości pracować w pełni wydajnie i samodzielnie.

Niepełnosprawni intelektualnie, kobiety i mężczyźni z Miasta Koszalin oraz powiatu koszalińskiego zakończyli właśnie warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, podczas których opanowali umiejętności związane ze sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych oraz z prowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Omówione zostały szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia.

Marzec, to miesiąc, w którym uczestnicy przechodzić będą szereg szkoleń dotyczących prawa pracy oraz BHP. Pod okiem fachowców uczyć się będą także, jak udzielać się pierwszej pomocy, przyswajać będą podstawowe wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Już w czerwcu będą mogli wypróbować wszelkie nabyte umiejętności podczas praktyk u pracodawców. Obecnie trwa proces poszukiwania miejsc pracy, indywidualnie dobranych do możliwości i predyspozycji danej osoby.

alt