Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Komputerowe zmagania...

Nadal trwają zajęcia komputerowe uczestników projektu „Pomóżcie, a pokażę, że potrafię…”. Kursanci cierpliwie utrwalają wiedzę i nabyte umiejętności z wcześniejszych zajęć, a obecnie rozwijają umiejętność pracy w edytorze tekstu Microsoft Word. W zależności od stopnia zaawansowania, umiejętności czytania i pisania zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób.

Już obsługa klawiatury czy myszki było dla niektórych nie lada wyzwaniem, jednak po dwóch miesiącach intensywnych zajęć uczestnicy projektu potrafią już opracować prosty tekst dokumentu, zaproszenia, wizytówki czy kartki okolicznościowej. Umieją korzystać z prostych programów graficznych, gier edukacyjnych, które kształtują i rozwijają zdolności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. Podczas pracy z komputerem niepełnosprawni intelektualnie mają możliwość rozwijać zaburzone funkcje organizmu. Dzieje się to w sposób dla nich niedostrzegalny, w trakcie pracy i zabawy. Komputer jest narzędziem porozumiewania się i kształcenia, a w przyszłości być może elementem wykonywanego zawodu, co wiąże się z dowartościowaniem i możliwością usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnością intelektualną.

alt