Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Praktycznie o zawodzie...cd.

Uczestnicy i uczestniczki projektu „Pomóżcie, a pokażę, że potrafię…” rozpoczynają praktyczne zapoznanie się ze stanowiskiem pracy. Trwająca 40 godzin praktyka zawodowa to szansa do wykorzystania nabywanych przez ostatnie 8 miesięcy umiejętności społeczno-zawodowych.

Praktyki mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zmianę postawy na aktywna zawodowo oraz wzmocnienie indywidualnego potencjału do jeszcze bardziej aktywnego życia społecznego. Czynności wykonywane przez Uczestników praktyk uwzględniają zadania możliwe do wykonania przez osobę niepełnosprawną intelektualnie.

 

Kolejnych 8 osób podpisało umowę o odbywaniu praktyk z firma ESPERSEN Polska. Do ich obowiązków będą należały: czynności porządkowe terenów zielonych oraz pomoc w czynnościach porządkowych wewnątrz obiektów.