„Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”

W terminie od 01.09.2008 roku do 31.01.2009 roku Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie realizowało projekt finansowany przez Fundację PZU pod nazwą „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”.

Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła zorganizowanych I Warsztatów Plecionkarskich „Wikliniada”. Uczestnikami warsztatów plecionkarskich były osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa zachodniopomorskiego. Tematyką zajęć wikliniarskich było wyplatanie form ogrodowych.

W ramach „Wikliniady” odbyły się również dwudniowe warsztaty psychologiczne dla rodziców osób niepełnosprawnych. Głównym celem warsztatów psychologicznych było rozwijanie aktywności życiowej rodziców.

Druga część projektu dotyczyła zajęć aktywizująco-poznawczych skierowanych do wychowanków oraz ich rodziców Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego-Wychowawczego. Zajęcia aktywizująco-poznawcze obejmowały zajęcia pn. „Świat w zmysłach”, zajęcia z zakresu bajkoterapii i hipoterapii, zajęcia w zakresie funkcjonowania w najbliższym środowisku wychowanka.

Bardzo ważnym zadaniem w realizacji projektu, była kontynuacja istniejącej już grupy wsparcia dla rodzin osób głęboko wielorako niepełnosprawnych, polegająca na organizacji spotkań z psychologiem.

Realizacja projektu miała na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie poziomu ich samodzielności, co przyczyniło się do pełniejszego odbioru i rozumienia świata zewnętrznego, a przez to do nawiązywania z nim bardziej wartościowych i efektywnych relacji.