„Odkrywcy nowych lądów”

Od września 2010 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Odkrywcy nowych lądów” współfinansowanego ze środków PSOUU oraz Fundacji PZU. Projekt dotyczy rozwijania aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Bardzo istotnym blokiem tego projektu będzie edukacja z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych. Problem z jakim się stykamy na co dzień jest wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odizolowania wynika często z dużego deficytu rozwojowego przez co ich życie i aktywność jest ograniczona. Środowisko rodzinne najczęściej zaspokaja podstawowe potrzeby fizjologiczne i psychologiczne, nie mogą jednak realizować wszystkich potrzeb społecznych. Projekt umożliwi osobom niepełnosprawnym aktywność społeczną, zwiększy ich poziom samodzielności. Przyczyni się do pełnego odbioru i rozumienia świata zewnętrznego. Pomoże odkryć drzemiące w nich talenty i pokazać je społeczeństwu. Projekt związany jest z sytuacja w PSOUU i wzrostem ciąż wśród niepełnosprawnych dziewcząt, które podejmując kontakty seksualne rezygnują z zabezpieczenia postrzegając macierzyństwo i niemowlę jako zabawkę. Rodzice sygnalizują, iż nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi na tematy seksu. Dlatego w celu zwiększenia świadomości naszych podopiecznych i ich rodzin zaplanowaliśmy serię spotkań z seksuologiem i psychologiem. Zostają również wyszkoleni specjaliści pracujący w PSOUU Blok zajęć z zakresu seksuologii wzbogacony zostanie poprzez ćwiczenia z lalką stymulującą prawdziwe niemowlę, ponieważ nauka przez doświadczanie najpełniej dotrze do naszej niepełnosprawnej młodzieży.

Kolejnym blokiem będzie trening samodzielności. Dzieci i młodzież niepełnosprawna , która nigdy wcześniej nie miała możliwości na samodzielny wyjazd, będzie uczestniczyła w wyjeździe bez swoich rodziców i nabierała umiejętności samoobsługowych (toaleta, samodzielne spożywanie posiłków, trening ubierania się). Drugim celem jest praca nad eliminowaniem lęku separacyjnego i kształtowaniem prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej adekwatne to wieku (eliminowanie stereotypu postrzeganie osoby niepełnosprawnej jako wiecznego dziecka).

Kolejnym etapem projektu jest zorganizowanie zajęć z zakresu teatroterapii i fotografiki. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie po 4 h w tyg. Efektem zajęć będzie zorganizowany spektakl, który zostanie wystawy w grudniu, na deskach Teatru Propozycji :Dialog” w Koszalinie . Odbiorcami spektaklu będą dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych natomiast efektem zajęć fotograficznych będzie wystawa towarzysząca przedstawieniu jak również wydanie kalendarza z najlepszymi fotografiami. Zostanie on rozprowadzony w społeczności lokalnej osób pełnosprawnych.